Tkurren depozitat dhe kreditë. Kush e rriti ekonominë? – A2

Tkurren depozitat dhe kreditë. Kush e rriti ekonominë?