Tkurrja e popullsisë, lindshmëria ulet me 100 bebe për çdo vit në Elbasan

Publikuar më: 5/12/2022, ora 12:48

Tkurrja e popullsisë, lindshmëria ulet me 100 bebe për çdo vit në Elbasan

Publikuar më: 5/12/2022, ora 12:48

Prej disa vitesh numri i lindjeve të reja në qytetin e Elbasanit ulet me të paktën 100 bebe në vit. Për specialistet e fushës, ky fenomen ka një sërë faktorësh që ndikojnë, ku përveç emigracionit dhe kushteve ekonomike, vlerësohen edhe trendet e kohës për të mos patur më shume se 2 fëmijë, apo kryerja e lindjeve të para nga femrat në moshë më të madhe se mesatarja e deritanishme.

Tkurrja e popullsisë, lindshmëria ulet me 100 bebe për çdo vit në Elbasan

Publikuar më: 5/12/2022, ora 12:48

Prej disa vitesh numri i lindjeve të reja në qytetin e Elbasanit ulet me të paktën 100 bebe në vit. Për specialistet e fushës, ky fenomen ka një sërë faktorësh që ndikojnë, ku përveç emigracionit dhe kushteve ekonomike, vlerësohen edhe trendet e kohës për të mos patur më shume se 2 fëmijë, apo kryerja e lindjeve të para nga femrat në moshë më të madhe se mesatarja e deritanishme.