Tkurrje të regjistrimeve në universitetet e rretheve, disa degë drejt mbylljes

Viti i ri akademik ka startuar edhe në universitetet e rretheve në vend. Ndonëse ka përfunduar faza e dytë e regjistrimeve, asnjë prej universiteteve nuk ka arritur të plotësojë kuotat e parashikuara për këtë vit.