Tre shkencëtarë marrin Çmimin Nobel në Fizikë

Dy europianë janë mes 3 shkencëtarëve të vlerësuar me Çmimin Nobel në Fizikë. Atyre i njihet merita për kontributin në të kuptuarit e sistemeve komplekse fizike, të tilla si ai i klimës në Tokë.