Tregtia me Kosovën në nivele anemike, nuk mungon lufta tregtare mes vendeve

Shqipëria dhe Kosova nuk i kanë shfrytëzuar siç duhet dy avantazhet e të mëdha që kanë për zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik mes tyre: gjuhën e përbashkët dhe afërsinë gjeografike.