Tregu i sigurimeve, më shumë kontrata, më pak para – A2

Tregu i sigurimeve, më shumë kontrata, më pak para

Mbetet thuajse i pandryshuar tregu i sigurimeve në Shqipëri. Sipas të dhënave të fundit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në janar është rritur numri i kontratave, por kanë rënë të ardhurat nga primet e sigurimit. Kështu, në këtë periudhë të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit kapën vlerën mbi 1.2 miliardë lekë milionë lekë, me rënie vjetore 0.23%. Për sa i përket numrit të kontratave, ato janë rritur me rreth 4%.