Tregu imobiliar, klientët tërheqin pronat nga rrjeti, “Airbnb” shkurton 25% të stafit

Biznesi “Airbnb” është në ditët e tij më të vështira, për shkak të anulimit të rezervimeve në mbarë botën, shkaktuar nga izolimi prej koronavirusit dhe pasigurisë për të ardhmen, që ka sjellë kjo pandemi.