Tregu pa orientim, investimi drejt bizneseve të ngjashme

Shqiptarët i qëndrojnë besnikë formave tradicionale të investimit. Kafenetë dhe marketet janë bizneset kryesore ku ata investojnë kursimet e tyre, një paradoks ky, në një kohë kur të dhënat tregojnë për një tkurrje të ndjeshme të konsumit.