Turizmi larg normalitetit, netëqëndrimet në hotele ranë ndjeshëm në muajt e fundit

Hotelet, bujtinat dhe strukturat e tjera akomoduese janë larg rikuperimit të pasojave të krizës. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregtojnë se në tremujorin e fundit të vitit, numri i netëqëndrimeve në këto struktura ra me 58,4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019.