Turizmi në vendin e tretë, ndërtimi dhe transporti sigurojnë xhiron më të lartë në Korçë

Publikuar më: 4/10/2022, ora 12:59

Turizmi në vendin e tretë, ndërtimi dhe transporti sigurojnë xhiron më të lartë në Korçë

Publikuar më: 4/10/2022, ora 12:59

Korça, qyteti serenatave dhe bujtinave ndryshe nga sa mund të perceptohet si një vend turistik ku shumica e xhiros realizohet nga subjektet e shërbimit, rezulton që të ardhurat kryesore po i siguron nga ndërtimi dhe transporti. Madje gjatë këtij viti këto dy fusha kanë shënuar rritje të konsiderueshme të xhiros dhe vlerës së TVSH, duke i zbritur të ardhurat e turizmit në vendin e tretë.

Turizmi në vendin e tretë, ndërtimi dhe transporti sigurojnë xhiron më të lartë në Korçë

Publikuar më: 4/10/2022, ora 12:59

Korça, qyteti serenatave dhe bujtinave ndryshe nga sa mund të perceptohet si një vend turistik ku shumica e xhiros realizohet nga subjektet e shërbimit, rezulton që të ardhurat kryesore po i siguron nga ndërtimi dhe transporti. Madje gjatë këtij viti këto dy fusha kanë shënuar rritje të konsiderueshme të xhiros dhe vlerës së TVSH, duke i zbritur të ardhurat e turizmit në vendin e tretë.