Udhëzimi i BSH, raportim ditor për kursin e këmbimit nga bankat dhe agjencitë

Publikuar më: 5/1/2022, ora 15:30

Udhëzimi i BSH, raportim ditor për kursin e këmbimit nga bankat dhe agjencitë

Publikuar më: 5/1/2022, ora 15:30

Banka e Shqipërisë ka nxjerrë një udhëzim që detyron bankat, agjencitë e këmbimit valutor dhe institucionet e tjera të financiare që të raportojnë çdo ditë për veprimtarinë e kursit të këmbimit dhe transaksionet që kryejnë. Në këtë mënyrë synohet të rritet kontrolli mbi paranë në qarkullim dhe të shmangen rastet e pastrimit të parave.

Udhëzimi i BSH, raportim ditor për kursin e këmbimit nga bankat dhe agjencitë

Publikuar më: 5/1/2022, ora 15:30

Banka e Shqipërisë ka nxjerrë një udhëzim që detyron bankat, agjencitë e këmbimit valutor dhe institucionet e tjera të financiare që të raportojnë çdo ditë për veprimtarinë e kursit të këmbimit dhe transaksionet që kryejnë. Në këtë mënyrë synohet të rritet kontrolli mbi paranë në qarkullim dhe të shmangen rastet e pastrimit të parave.