Ulen vizitorët, më shumë shqiptarë largohen nga vendi – A2

Ulen vizitorët, më shumë shqiptarë largohen nga vendi

I ftuar: Fatos Çoçoli, ekspert për ekonominë