Unioni i Gazetarëve: Veprimi i prokurorisë bie, gazetarët të ndërgjegjësohen

Publikuar më: 20/9/2022, ora 16:37

Unioni i Gazetarëve: Veprimi i prokurorisë bie, gazetarët të ndërgjegjësohen

Publikuar më: 20/9/2022, ora 16:37

Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, liria e shprehjes, radios dhe e medias është e garantuar, ndërsa censura paraprake nuk lejohet.

Unioni i Gazetarëve: Veprimi i prokurorisë bie, gazetarët të ndërgjegjësohen

Publikuar më: 20/9/2022, ora 16:37

Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, liria e shprehjes, radios dhe e medias është e garantuar, ndërsa censura paraprake nuk lejohet.