Universitetet në rrethe, infermieria më e kërkuara, pak interes mësuesia

Pas përfundimit të fazës së parë të regjistrimit të maturantëve në universitete është përcaktuar edhe trendi i preferencave të brezit të ri për të vijuar arsimin e lartë.