Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, rëndësia e temës rreth ndërmarrjeve të qëndrueshme

Publikuar më: 12/9/2023, ora 09:08

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, rëndësia e temës rreth ndërmarrjeve të qëndrueshme

Publikuar më: 12/9/2023, ora 09:08

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” do të fillojë master-in e ri të shkencave në "Management for Global and Sustainable Business", i cili është në përputhje me tendencat aktuale në ekonominë globale. Ky master ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike dhe të diplomuarit do të aftësohen në një karrierë sipërmarrëse ndërkombëtare, me një ndikim të rëndësishëm në një sërë sektorësh, duke filluar nga ai industriali, por edhe në organizata jofitimprurëse.

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, rëndësia e temës rreth ndërmarrjeve të qëndrueshme

Publikuar më: 12/9/2023, ora 09:08

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” do të fillojë master-in e ri të shkencave në "Management for Global and Sustainable Business", i cili është në përputhje me tendencat aktuale në ekonominë globale. Ky master ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike dhe të diplomuarit do të aftësohen në një karrierë sipërmarrëse ndërkombëtare, me një ndikim të rëndësishëm në një sërë sektorësh, duke filluar nga ai industriali, por edhe në organizata jofitimprurëse.