“Urdhri i inxhinierit”

Publikuar më: 18/7/2022, ora 08:53

“Urdhri i inxhinierit”

Publikuar më: 18/7/2022, ora 08:53

Profesioni i inxhinierit është një ndër më të respektuarit kudo në botë, për shkak të rëndësisë që mbart në krijimin e veprave të sigurta dhe që i shërbejnë publikut. Në vendin tonë parashikohet që së shpejti të ngrihet “Urdhëri i inxhinierit”, si një përpjekje për ta rregulluar këtë profesion. Por, një pjesë e inxhinierëve kanë rezerva mbi përcaktimet e projektligjit. Në “Dita Jonë” folëm me inxhinier Tanush Çaushin, për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.

“Urdhri i inxhinierit”

Publikuar më: 18/7/2022, ora 08:53

Profesioni i inxhinierit është një ndër më të respektuarit kudo në botë, për shkak të rëndësisë që mbart në krijimin e veprave të sigurta dhe që i shërbejnë publikut. Në vendin tonë parashikohet që së shpejti të ngrihet “Urdhëri i inxhinierit”, si një përpjekje për ta rregulluar këtë profesion. Por, një pjesë e inxhinierëve kanë rezerva mbi përcaktimet e projektligjit. Në “Dita Jonë” folëm me inxhinier Tanush Çaushin, për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.