Urdhri i Manastirliut: Të ulet numri i operacioneve, tejkalohen kostot e sterilizimit

Ministria e Shëndetësisë urdhëron spitalet të ulin numrin e operacioneve, pavarësisht nevojave të pacientëve.