Vaksinë, ose pa punë! Qytetarët, dyshues për zbatimin e vendimit

Publikuar më: 4/1/2022, ora 17:09

Vaksinë, ose pa punë! Qytetarët, dyshues për zbatimin e vendimit

Publikuar më: 4/1/2022, ora 17:09

Të punësuarit në administratën publike, qendra tregtare e supermarkete duhet të paraqesin një certifikatë vaksinimi ose shërimi apo test PCR para se të futen në ambientet e punës. Mirëpo urdhri i Ministrisë së Shëndetësi ka hasur skepticizëm dhe paqartësi te një pjesë e qytetarëve. Aktualisht mbetet ende e paqartë se si do kryhet procedura e kontrollimit të punonjësve, nëse certifikatat do paraqiten fizikisht apo nëpërmjet portalit e-Albania si dhe masat që do ndërmerren ndaj atyre që nuk paraqesin asnjë nga dokumentet e kërkuar.

Vaksinë, ose pa punë! Qytetarët, dyshues për zbatimin e vendimit

Publikuar më: 4/1/2022, ora 17:09

Të punësuarit në administratën publike, qendra tregtare e supermarkete duhet të paraqesin një certifikatë vaksinimi ose shërimi apo test PCR para se të futen në ambientet e punës. Mirëpo urdhri i Ministrisë së Shëndetësi ka hasur skepticizëm dhe paqartësi te një pjesë e qytetarëve. Aktualisht mbetet ende e paqartë se si do kryhet procedura e kontrollimit të punonjësve, nëse certifikatat do paraqiten fizikisht apo nëpërmjet portalit e-Albania si dhe masat që do ndërmerren ndaj atyre që nuk paraqesin asnjë nga dokumentet e kërkuar.