Vaksinimi masiv në universitete, ekspertë të shëndetësisë në auditorë për studentët skeptikë

Studentët hezitues dhe skeptikë ndaj vaksinës do të kenë mundësi të këshillohen me specialistët për çdo dyshim dhe frikë të krijuar deri tani.