Vaksinimi në universitete, Vlorë, në 4 ditë u vaksinuan vetëm 11 studentë

Java e vaksinimit masiv kundër covid, të studentëve pranë universiteteve përkatëse duket se është shumë larg pritshmërive dhe qëllimit për të cilin u zhvillua.