Vakum dosjesh, Gjykata e Lartë mes çështjesh pezull dhe vakancave të tejzgjatura

Gazetari i A2, Armand Bajrami shpjegoi zhvillimet e fundit në Gjykatën e Lartë pas nisjes së punës së Dhomës së Këshillimit dhe çështjen e gjobave që mund të vendosen ndaj palëve që zhvillojnë rekurse pas hyrjes në fuqi të neneve të ndryshuara të Kodit të Procedurës Civile.