“Vanesa ime e errët”

Publikuar më: 6/7/2022, ora 08:45

“Vanesa ime e errët”

Publikuar më: 6/7/2022, ora 08:45

“Vanesa ime e errët” është një histori e manipulimit psikoseksual midis një adoleshenteje 15-vjeçare dhe mësuesit të saj, e pasojave të rënda që ka shkaktuar lidhja e tyre disavjeçare. Është një portret kulturor shkatërrues, i mundësimit të abuzimit dhe dëmit që shoqëria u shkakton atyre. Me një temë të mprehtë jo vetëm letrare, por edhe sociale, libri i Kate Elisabeth Russell ishte sot pjesë e “Dita jonë”.

“Vanesa ime e errët”

Publikuar më: 6/7/2022, ora 08:45

“Vanesa ime e errët” është një histori e manipulimit psikoseksual midis një adoleshenteje 15-vjeçare dhe mësuesit të saj, e pasojave të rënda që ka shkaktuar lidhja e tyre disavjeçare. Është një portret kulturor shkatërrues, i mundësimit të abuzimit dhe dëmit që shoqëria u shkakton atyre. Me një temë të mprehtë jo vetëm letrare, por edhe sociale, libri i Kate Elisabeth Russell ishte sot pjesë e “Dita jonë”.