Varianti afrikan përhapet me shpejtësi, Britania mbyll kufijtë, bien bursat aziatike

Publikuar më: 26/11/2021, ora 10:06

Varianti afrikan përhapet me shpejtësi, Britania mbyll kufijtë, bien bursat aziatike

Publikuar më: 26/11/2021, ora 10:06

Në fillim, pak ditë më parë, lajmi i një varianti të ri në Botswana dhe në rajonet kufitare të Afrikës së Jugut, edhe pse me karakteristika të rrezikshme për shkak të mutacioneve të shumta, mbetej ende në dimensione të kufizuara. Por pak ditë më vonë, lajmi për përhapjen e variantit B.1.1.529, që së shpejti do të ketë zyrtarisht një emër të zgjedhur nga germat e alfabetit grek, po merr dimensione ndërkombëtare duke shqetësuar të komunitetin ndërkombëtar, që po merr masat e para.

Varianti afrikan përhapet me shpejtësi, Britania mbyll kufijtë, bien bursat aziatike

Publikuar më: 26/11/2021, ora 10:06

Në fillim, pak ditë më parë, lajmi i një varianti të ri në Botswana dhe në rajonet kufitare të Afrikës së Jugut, edhe pse me karakteristika të rrezikshme për shkak të mutacioneve të shumta, mbetej ende në dimensione të kufizuara. Por pak ditë më vonë, lajmi për përhapjen e variantit B.1.1.529, që së shpejti do të ketë zyrtarisht një emër të zgjedhur nga germat e alfabetit grek, po merr dimensione ndërkombëtare duke shqetësuar të komunitetin ndërkombëtar, që po merr masat e para.