Vdekshmëria foshnjore, Shqipëria është vendi me bilancin më negativ në kontinent

Publikuar më: 24/11/2021, ora 15:18

Vdekshmëria foshnjore, Shqipëria është vendi me bilancin më negativ në kontinent

Publikuar më: 24/11/2021, ora 15:18

Shqipëria është vendi me vdekshmërinë foshnjore më të lartë në kontinent. Gjatë vitit 2020, 281 foshnja vdiqën pa mbushur moshën 1 vjeç ose 1 për çdo një mijë lindje. Kjo e bën Shqipërinë vendin më të keq për të lindur në kontinentin Evropian me një diferencë të lartë nga shtetet e tjera.

Vdekshmëria foshnjore, Shqipëria është vendi me bilancin më negativ në kontinent

Publikuar më: 24/11/2021, ora 15:18

Shqipëria është vendi me vdekshmërinë foshnjore më të lartë në kontinent. Gjatë vitit 2020, 281 foshnja vdiqën pa mbushur moshën 1 vjeç ose 1 për çdo një mijë lindje. Kjo e bën Shqipërinë vendin më të keq për të lindur në kontinentin Evropian me një diferencë të lartë nga shtetet e tjera.