Vendi ku nxënësit bëjnë mësim në lokal dasmash

Ky është ambienti ku klasat fillore të shkollës 9-vjeçare ‘’Selam Musai’’ në Babicë të Vlorës, kryejnë procesin mësimor që nga data 1 shtator e në vazhdim.