Vendimet e Komitetit Teknik, nuk ndryshon ora policore. Studentët, edhe dy javë në pritje