Vendimi i Këshillit të Ministrave, punonjësit e administratës në punë sipas turneve të fëmijëve

Prej kësaj jave, puna nga shtëpia do të jetë një modeli integruar dhe në rregulloren e administratës në vend. Me vendim të Këshillit të Ministrave në rregulloren për kohëzgjatjen e punës, është shtuar dhe një dispozitë e re, ajo për veprimtarinë e institucioneve në rastet e veçanta.