Vendoret 2023, KQZ kërkon më pak rol nga partitë në administrimin e zgjedhjeve

Publikuar më: 5/10/2022, ora 23:25

Vendoret 2023, KQZ kërkon më pak rol nga partitë në administrimin e zgjedhjeve

Publikuar më: 5/10/2022, ora 23:25

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon nga Kuvendi që të vijojë me ritme më të shpejta në ndryshimet e Kodit Zgjedhor. Nëpërmjet një shkrese drejtuar Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, KQZ i ka paraqitur deputetëve tre kërkesa që lidhen me administrimin e zgjedhjeve vendore.

Vendoret 2023, KQZ kërkon më pak rol nga partitë në administrimin e zgjedhjeve

Publikuar më: 5/10/2022, ora 23:25

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon nga Kuvendi që të vijojë me ritme më të shpejta në ndryshimet e Kodit Zgjedhor. Nëpërmjet një shkrese drejtuar Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, KQZ i ka paraqitur deputetëve tre kërkesa që lidhen me administrimin e zgjedhjeve vendore.