Vetingu në drejtësi, ish-anëtari i Kushtetueses: E ka futur të gjithë mekanizmin shtetëror në një “qerthull” të rrezikshëm

Publikuar më: 26/10/2021, ora 20:21

Vetingu në drejtësi, ish-anëtari i Kushtetueses: E ka futur të gjithë mekanizmin shtetëror në një “qerthull” të rrezikshëm

Publikuar më: 26/10/2021, ora 20:21

Bensik Muçi, ish-anëtar i Gjykatës Kushtetuese, komentoi procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë, duke theksuar se janë shkelur parimeve themelore të funksionimit të shtetit demokratik, si një ndërhyrje flagrante e degëve të tjera të pushtetit në sistemin gjyqësor.

Vetingu në drejtësi, ish-anëtari i Kushtetueses: E ka futur të gjithë mekanizmin shtetëror në një “qerthull” të rrezikshëm

Publikuar më: 26/10/2021, ora 20:21

Bensik Muçi, ish-anëtar i Gjykatës Kushtetuese, komentoi procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë, duke theksuar se janë shkelur parimeve themelore të funksionimit të shtetit demokratik, si një ndërhyrje flagrante e degëve të tjera të pushtetit në sistemin gjyqësor.