Vetingu në polici, vlerësimi nis nga viti 2008, ILDKPKI pjesë përbërëse e vetingut

Publikuar më: 6/9/2022, ora 15:55

Vetingu në polici, vlerësimi nis nga viti 2008, ILDKPKI pjesë përbërëse e vetingut

Publikuar më: 6/9/2022, ora 15:55

Ministria e Brendshme kaloi ne Kuvend ndryshimet përfundimtare për ligjin e vetingut në Policinë e Shtetit. Tashmë Agjencia e Mbikëqyrjes policore do të bëjë vlerësimin kalimtar të drejtuesve të organizatës, duke u përqendruar tek integriteti i figurës, verifikimin e saj. Për herë të parë Inspektorati i Kontrollit të Pasurive do të hartojë një raport mbi komponentin e pasurisë që prej vitit 2008. Profesionalizimi do të vetohet nga Policia e Shtetit.

Vetingu në polici, vlerësimi nis nga viti 2008, ILDKPKI pjesë përbërëse e vetingut

Publikuar më: 6/9/2022, ora 15:55

Ministria e Brendshme kaloi ne Kuvend ndryshimet përfundimtare për ligjin e vetingut në Policinë e Shtetit. Tashmë Agjencia e Mbikëqyrjes policore do të bëjë vlerësimin kalimtar të drejtuesve të organizatës, duke u përqendruar tek integriteti i figurës, verifikimin e saj. Për herë të parë Inspektorati i Kontrollit të Pasurive do të hartojë një raport mbi komponentin e pasurisë që prej vitit 2008. Profesionalizimi do të vetohet nga Policia e Shtetit.