Vetting edhe për noterët

Publikuar më: 3/11/2021, ora 16:26

Vetting edhe për noterët

Publikuar më: 3/11/2021, ora 16:26

Filtrim nga Ministria e Drejtësisë për lidhjet me krimin.