Vitin e ardhshëm do të zhvillohet Censusi i Popullsisë

Vitin e ardhshëm do të zhvillohet Censusi i Popullsisë dhe Banesave, aktiviteti më i rëndësishëm i statistikave kombëtare. Bëhet fjalë mbi përditësimin e të dhënave mbi numrin e popullsisë, moshës, punësimin, zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Numërimi do të nisë në tetor të vitit 2020 dhe paraprihet nga një numërim pilot në muajin e ardhshëm. Censusi do të kushtojë 16.4 milionë euro dhe do të angazhojë 8500 persona që do të pyesin çdo familje në territorin e vendit.