“Vitin e fundit mendojnë për të gjetur punë”, SPAK kërkon mandat të pakufizuar për prokurorët

Publikuar më: 16/11/2021, ora 11:47

“Vitin e fundit mendojnë për të gjetur punë”, SPAK kërkon mandat të pakufizuar për prokurorët

Publikuar më: 16/11/2021, ora 11:47

Struktura e Posaçme Antikorrupsion kërkon ndryshimin e ligjit që kufizon mandatin e prokurorëve pjesë të saj. Në një kërkesë drejtuar komisionit të ligjeve në Kuvend, SPAK pretendon se kufizimi i mandatit të prokurorëve nuk i shërben luftës kundër korrupsionit. Sipas SPAK, në funksionet me mandat të kufizuar, është konstatuar se në vitin e fundit të mandatit, funksionari mendon për të gjetur një zgjidhje të favorshme punësimi pas mbarimit të mandatit dhe jo të kryejë detyrën që i është ngarkuar.

“Vitin e fundit mendojnë për të gjetur punë”, SPAK kërkon mandat të pakufizuar për prokurorët

Publikuar më: 16/11/2021, ora 11:47

Struktura e Posaçme Antikorrupsion kërkon ndryshimin e ligjit që kufizon mandatin e prokurorëve pjesë të saj. Në një kërkesë drejtuar komisionit të ligjeve në Kuvend, SPAK pretendon se kufizimi i mandatit të prokurorëve nuk i shërben luftës kundër korrupsionit. Sipas SPAK, në funksionet me mandat të kufizuar, është konstatuar se në vitin e fundit të mandatit, funksionari mendon për të gjetur një zgjidhje të favorshme punësimi pas mbarimit të mandatit dhe jo të kryejë detyrën që i është ngarkuar.