Vizat për studentët e huaj, Britania ndryshon rregullat. Dy vite për të gjetur punë

Qeveria e Britanisë së Madhe sjell lehtësira dhe benefite për studentët e huaj. Ata do të lejohen të qëndrojnë në vend për 2 vite pas diplomimit, kohë e cila do t’u garantohet për të gjetur një punë.