Vizita e komisionerit Oliver Varhelyi në Tiranë

Gazetarja Marsela Karapanço raporton mbi ditën e ngjeshur politike e karakterizuar nga ardhja e Komisionerit të Zgjerimit në BE Oliver Varhelyi në Shqipëri dhe domethëniet politike por edhe ekonomike të vizitës së tij.