Vlerësimi i Komisionit Europian për ekonominë shqiptare

Publikuar më: 29/5/2019, ora 16:30

Vlerësimi i Komisionit Europian për ekonominë shqiptare

Publikuar më: 29/5/2019, ora 16:30

I ftuar, Violdi Danaj, ekspert për ekonominë.