Vlerësimi i Komisionit Europian për ekonominë shqiptare

I ftuar, Violdi Danaj, ekspert për ekonominë.