Vlorë, bojkoti i avokatëve përkrahet edhe nga qytetarët

Publikuar më: 27/6/2022, ora 14:40

Vlorë, bojkoti i avokatëve përkrahet edhe nga qytetarët

Publikuar më: 27/6/2022, ora 14:40

Avokatët e Vlorës duken të palëkundur në bojkotin e tyre si e vetmja mënyrë për të kundërshtuar hartën e re gjyqësore që i është dërguar për miratim qeverisë. Ato shprehen se do të vijojnë të bojkotojnë çdo seancë gjyqësore apo veprim hetimor përfshirë edhe masat e sigurisë. Madje janë shprehur se ligji ua lejon që te jenë të pavaruara në reagimin e tyre edhe ndaj vendimeve të Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë e cila pritet të mblidhet në datën 29 qershor.

Vlorë, bojkoti i avokatëve përkrahet edhe nga qytetarët

Publikuar më: 27/6/2022, ora 14:40

Avokatët e Vlorës duken të palëkundur në bojkotin e tyre si e vetmja mënyrë për të kundërshtuar hartën e re gjyqësore që i është dërguar për miratim qeverisë. Ato shprehen se do të vijojnë të bojkotojnë çdo seancë gjyqësore apo veprim hetimor përfshirë edhe masat e sigurisë. Madje janë shprehur se ligji ua lejon që te jenë të pavaruara në reagimin e tyre edhe ndaj vendimeve të Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë e cila pritet të mblidhet në datën 29 qershor.