“Vullneti i lirë” nuk po funksionon. Kërkohet që paratë që bashkitë nuk përdorin, të shkojnë për borxhet

Publikuar më: 25/12/2022, ora 14:22

“Vullneti i lirë” nuk po funksionon. Kërkohet që paratë që bashkitë nuk përdorin, të shkojnë për borxhet

Publikuar më: 25/12/2022, ora 14:22

Bashkitë nuk po ulin vlerën e borxheve që kanë për investime të kryera, mallra të blerë, shërbime të marra apo gjyqe të humbura.

“Vullneti i lirë” nuk po funksionon. Kërkohet që paratë që bashkitë nuk përdorin, të shkojnë për borxhet

Publikuar më: 25/12/2022, ora 14:22

Bashkitë nuk po ulin vlerën e borxheve që kanë për investime të kryera, mallra të blerë, shërbime të marra apo gjyqe të humbura.