“Zbulo në A2” | Kostot e fshehura të arbitrazhit

Publikuar më: 26/4/2022, ora 09:01

“Zbulo në A2” | Kostot e fshehura të arbitrazhit

Publikuar më: 26/4/2022, ora 09:01

Marrëdhënia midis një investitori dhe shtetit, funksionon si një martesë, e celebruar nga një kontratë, që përfshin detyrimet e secilës palë. Ashtu sikurse për çdo bashkim të ri, të gjithë duan që marrëdhënia të funksionojë, por ndodh që dikush të jetë i pakënaqur me unionin dhe kërkon t’i drejtohet divorcit. Kur investitori është i huaj, gjykatat që zgjidhin martesën janë ato të arbitrazheve ndërkombëtare. Kushtet e kontratës së firmosur janë shumë të rëndësishme, për të përcaktuar se kush është treguar jobesniku në marrëdhënie.

“Zbulo në A2” | Kostot e fshehura të arbitrazhit

Publikuar më: 26/4/2022, ora 09:01

Marrëdhënia midis një investitori dhe shtetit, funksionon si një martesë, e celebruar nga një kontratë, që përfshin detyrimet e secilës palë. Ashtu sikurse për çdo bashkim të ri, të gjithë duan që marrëdhënia të funksionojë, por ndodh që dikush të jetë i pakënaqur me unionin dhe kërkon t’i drejtohet divorcit. Kur investitori është i huaj, gjykatat që zgjidhin martesën janë ato të arbitrazheve ndërkombëtare. Kushtet e kontratës së firmosur janë shumë të rëndësishme, për të përcaktuar se kush është treguar jobesniku në marrëdhënie.