Zgjedhja e Avokatit të Popullit, marrëveshja u prish pas një dështimit të një kompromisi politik

Publikuar më: 30/3/2023, ora 12:00

Zgjedhja e Avokatit të Popullit, marrëveshja u prish pas një dështimit të një kompromisi politik

Publikuar më: 30/3/2023, ora 12:00

Politika nuk ia ka dalë ta shohë Avokatin e Popullit si një emër dhe post kushtetues që shkon përtej radhëve të saj. Po përse interesat e politikës, nga të dyja kampet, janë rritur së fundmi ndaj këtij institucioni? Një përgjigje mund të vijë përmes kompetencave që mori nga reforma ne drejtësi.

Zgjedhja e Avokatit të Popullit, marrëveshja u prish pas një dështimit të një kompromisi politik

Publikuar më: 30/3/2023, ora 12:00

Politika nuk ia ka dalë ta shohë Avokatin e Popullit si një emër dhe post kushtetues që shkon përtej radhëve të saj. Po përse interesat e politikës, nga të dyja kampet, janë rritur së fundmi ndaj këtij institucioni? Një përgjigje mund të vijë përmes kompetencave që mori nga reforma ne drejtësi.