Zgjedhjet në Kosovë, Gurakuq Kuqi: Stabiliteti shumë i vështirë