Zgjerimi i amfiteatrit të Durrësit, banorët: Çmimi i shpronësimit të banesave, i ulët

Publikuar më: 8/12/2021, ora 14:58

Zgjerimi i amfiteatrit të Durrësit, banorët: Çmimi i shpronësimit të banesave, i ulët

Publikuar më: 8/12/2021, ora 14:58

Projekti për të realizuar këtë parashikon edhe zgjerimin e amfiteatrit, përtej hapësirës që ka aktualisht. Kjo do të thotë që banesat që janë përreth tij dhe që shumica kanë breza të tëra që janë ndërtuar, duhet të prishen. Pikërisht këtu duket se ky projekt ka hasur në kundërshtimin e pronareve të këtyre objekteve.

Zgjerimi i amfiteatrit të Durrësit, banorët: Çmimi i shpronësimit të banesave, i ulët

Publikuar më: 8/12/2021, ora 14:58

Projekti për të realizuar këtë parashikon edhe zgjerimin e amfiteatrit, përtej hapësirës që ka aktualisht. Kjo do të thotë që banesat që janë përreth tij dhe që shumica kanë breza të tëra që janë ndërtuar, duhet të prishen. Pikërisht këtu duket se ky projekt ka hasur në kundërshtimin e pronareve të këtyre objekteve.