Zgjerohet skema e pensioneve, përfitojnë personat me pagesë papunësie dhe nënat me shumë fëmijë

Publikuar më: 27/1/2023, ora 15:26

Zgjerohet skema e pensioneve, përfitojnë personat me pagesë papunësie dhe nënat me shumë fëmijë

Publikuar më: 27/1/2023, ora 15:26

Në skemën e pensioneve do të përfshihen gratë e papuna me 3 apo më shumë fëmijë, kujdestarët e invalidëve, të vetëpunësuarit me pension pleqërie dhe ata që përfitojnë përkrahje sociale. Skema e pensioneve pësoi ndryshime edhe fund-vitin e shkuar. Në të, u përfshinë gratë shtatzëna, personat me raport mjekësor dhe ata me aftësi të kufizuara.

Zgjerohet skema e pensioneve, përfitojnë personat me pagesë papunësie dhe nënat me shumë fëmijë

Publikuar më: 27/1/2023, ora 15:26

Në skemën e pensioneve do të përfshihen gratë e papuna me 3 apo më shumë fëmijë, kujdestarët e invalidëve, të vetëpunësuarit me pension pleqërie dhe ata që përfitojnë përkrahje sociale. Skema e pensioneve pësoi ndryshime edhe fund-vitin e shkuar. Në të, u përfshinë gratë shtatzëna, personat me raport mjekësor dhe ata me aftësi të kufizuara.