Zgjidhje e ekuacionit të energjisë, “investime për të rritur prodhimin e punë për reduktimin e humbjeve”

Publikuar më: 8/9/2022, ora 11:21

Zgjidhje e ekuacionit të energjisë, “investime për të rritur prodhimin e punë për reduktimin e humbjeve”

Publikuar më: 8/9/2022, ora 11:21

Hidrocentralet e vogla prodhuan gati 54 për qind të energjisë në 6-mujorin e parë të vitit. Ndërkohë energjia që nuk u përdor nga askush, por firoi si pasojë e amortizimit, me çmimet në tregje do të kushtonte mbi 195 milionë euro. Ekspertët vlerësojnë se kriza mund të përballohet duke rritur prodhimin përmes investimeve dhe uljen e humbjeve në rrjet.

Zgjidhje e ekuacionit të energjisë, “investime për të rritur prodhimin e punë për reduktimin e humbjeve”

Publikuar më: 8/9/2022, ora 11:21

Hidrocentralet e vogla prodhuan gati 54 për qind të energjisë në 6-mujorin e parë të vitit. Ndërkohë energjia që nuk u përdor nga askush, por firoi si pasojë e amortizimit, me çmimet në tregje do të kushtonte mbi 195 milionë euro. Ekspertët vlerësojnë se kriza mund të përballohet duke rritur prodhimin përmes investimeve dhe uljen e humbjeve në rrjet.