Zhvillimi ekonomik: Nxitja nga investimet publike, pak mbështetje për sektorët

Publikuar më: 3/11/2021, ora 16:35

Zhvillimi ekonomik: Nxitja nga investimet publike, pak mbështetje për sektorët

Publikuar më: 3/11/2021, ora 16:35

Buxheti i vitit të ardhshëm parashikon që rritja e ekonomisë të mbështetet kryesisht tek investimet publike. Por për ekspertët, një vëmendje e veçante duhet për të nxitur edhe investimet e biznesit. Sektorë si turizmi, apo teknologjia e informacionit, në këtë buxhet marrin një mbështetje modeste, por nevojat reale për financime janë shumë të mëdha.

Zhvillimi ekonomik: Nxitja nga investimet publike, pak mbështetje për sektorët

Publikuar më: 3/11/2021, ora 16:35

Buxheti i vitit të ardhshëm parashikon që rritja e ekonomisë të mbështetet kryesisht tek investimet publike. Por për ekspertët, një vëmendje e veçante duhet për të nxitur edhe investimet e biznesit. Sektorë si turizmi, apo teknologjia e informacionit, në këtë buxhet marrin një mbështetje modeste, por nevojat reale për financime janë shumë të mëdha.