Zhvillimi i qëndrueshëm, KLSH: Objektivat ende larg arritjes, duhet më shumë koordinim institucional

Publikuar më: 5/2/2023, ora 16:18

Zhvillimi i qëndrueshëm, KLSH: Objektivat ende larg arritjes, duhet më shumë koordinim institucional

Publikuar më: 5/2/2023, ora 16:18

Buxhet i paqartë, politika që vështirësojnë arritjen e objektivave dhe mungesë koordinimi ndërmjet institucioneve. Janë këto disa nga gjetjet e Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH) pas auditimeve të kryera në Kryeministri, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, atë të Shëndetësisë dhe Turizmit e Mjedisit.

Zhvillimi i qëndrueshëm, KLSH: Objektivat ende larg arritjes, duhet më shumë koordinim institucional

Publikuar më: 5/2/2023, ora 16:18

Buxhet i paqartë, politika që vështirësojnë arritjen e objektivave dhe mungesë koordinimi ndërmjet institucioneve. Janë këto disa nga gjetjet e Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH) pas auditimeve të kryera në Kryeministri, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, atë të Shëndetësisë dhe Turizmit e Mjedisit.