Absolut 4

Politika, me sytë nga shtatori 00:16 • 16 Korrik 2021
Kush ishte Isuf Luzaj? 12:28 • 14 Korrik 2021
A patëm zgjedhje të lira? 22:34 • 22 Qershor 2021