DITA JONË – A2

DITA JONË

Të izolohesh në qiell… 12:18 • 01 Prill 2020
Durrësi, pas 40 orëve izolim 11:59 • 30 Mars 2020