Ditari Ndërkombëtar

Rosalba Bejdo

INTERNATIONAL NEWS PRODUCER

Në epokën e globalizimit, kur ndërveprimi mes popujve qëndron në themel të zhvillimit tregtar, kulturor apo të ideve, çdo gjë ndodh në botë na prek edhe ne. Sot, asnjë vend e asnjë histori nuk është me aq e largët. “Ditari Ndërkombëtar” vjen çdo të shtunë për të ofruar një dritare të re mbi aktualitetin në botë. Një vështrim më i thelluar mbi dinamikat e botes sonë në lëvizje. Një panoramë e gjithçkaje që ndodh përtej dyerve tona.

Rosalba Bejdo

INTERNATIONAL NEWS PRODUCER

Në epokën e globalizimit, kur ndërveprimi mes popujve qëndron në themel të zhvillimit tregtar, kulturor apo të ideve, çdo gjë ndodh në botë na prek edhe ne. Sot, asnjë vend e asnjë histori nuk është me aq e largët. “Ditari Ndërkombëtar” vjen çdo të shtunë për të ofruar një dritare të re mbi aktualitetin në botë. Një vështrim më i thelluar mbi dinamikat e botes sonë në lëvizje. Një panoramë e gjithçkaje që ndodh përtej dyerve tona.