“Problem mbetet liria e medias”, KiE miraton raportin: Shqipëria jashtë monitorimit!

Nga Erjon Dervishi
18 Prill 2024, 12:41 | Aktualitet

Shqipëria del jashtë monitorimit të Këshillit të Europës. Me 52 vota pro dhe asnjë kundër, Asambleja Parlamentare e KiE ka miratuar raportin e përgatitur nga raportuesi për Shqipërinë, Iounut Stroe.

“Në dritën e progresit të dukshëm të bërë në respektimin e detyrimeve dhe angazhimeve të saj dhe duke njohur vullnetin e qartë politik të shprehur nga shumica qeverisëse për të adresuar shqetësimet e mbetura, Komiteti i Monitorimit rekomandon Asamblenë të mbyllë procedurën e monitorimit në lidhje me Shqipërinë dhe të angazhohet në një dialog pas monitorimit me objektivin për të adresuar shqetësimet e mbetura të përshkruara në projektrezolutë”, thuhet ndër të tjera në raportin e miratuar nga KiE.

Në raportin e Ionut Stroe, i grupimit të Partive Popullore Evropiane vihen re nota vlerësuese për reformën në drejtësi dhe miratimin e ligjit për minoritetet në vitin 2017 si çështje që adresojnë shqetësime të hershme të Komitetit.

Gjithashtu, vlerësohet se ka pasur përparim në sistemin e drejtësisë, por shqetësim mbetet lufta kundër korrupsionit, e cila ka qenë pjesë kyçe e monitorimit të KiE.

“Lufta kundër korrupsionit ende të përhapur dhe sistematike në Shqipëri mbeten shqetësime të rëndësishme, adresimi i të cilave ka qenë një prioritet kyç për autoritetet gjatë periudhës raportuese”, thuhet më tej në raportin e KiE.

Por raporti shpreh edhe një lloj pakënaqësie veçanërisht në lidhje me mjedisin e polarizuar politik në Shqipëri, mungesën e legjislacionit zbatues për Ligjin e vitit 2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare, si dhe përkeqësimin e lirinë e medias në vend.

“Mjedisi mediatik ka qenë një shqetësim i kahershëm për Kuvendin. Fatkeqësisht, ndërkohë që Shqipëria ka bërë përparim të konsiderueshëm në respektimin e detyrimeve dhe angazhimeve të saj, mjedisi mediatik ka vazhduar të përkeqësohet gjatë periudhës së raportimit. Ky kthim prapa është një shqetësim serioz. Po ashtu, mungojnë të dhëna të besueshme për pakicat kombëtare, gjë që e bën analizën e situatës së pakicave shumë sfiduese”, vijon raporti.

Raporti i miratuar nga KiE propozon kthimin e Shqipërisë në një procedurë të plotë monitorimi nëse, në kuadër të dialogut të pas monitorimit, nuk do të regjistrohej asnjë progres konkret dhe i prekshëm në lidhje me adresimin e shqetësimeve dhe rekomandimeve të saj në lidhje me luftën kundër korrupsionit, mbrojtjen e pakicave, lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes.

A2 CNN Livestream

Ditari nga Bruna Çifligu